Nový

Bitka o Antietam, 17. september 1862


Streda 17. septembra 1862 sa začína v relatívnom pokoji hmlistej noci. Pre tých, ktorí už noc predtým bojovali, to však nie je ľahké. Muži Trumana Seymoura, rovnako ako ich súperi, bivakovali tam, kde bojovali, keď ich prekvapila tma, vo East Wood. Zmena Hoodových vojakov na Lawtonových to nezmenila.

Strážnici na oboch stranách sú v skutočnosti na miestach tak blízko pri sebe, že ich v šere možno počuť šuchotať - policajti zjavne zakazujú akékoľvek požiare. Okolo tretej hodiny ráno sa výstrely nahnevaných piketov zvrhli do vážnych stretov. Vojaci z oboch strán, vstaní z neistého spánku uprostred vlhkého podrastu, strieľajú naslepo, čo najlepšie upravujú svoju streľbu a zároveň sa riadia bleskom, ktorý praskne z nepriateľských pušiek. Nezmyselnosť výmeny nakoniec zvíťazí a zdanie pokojného návratu do východného lesa. Takto nastavený dekor by bol schopný vyjsť na slnkodvanásť hodín krviprelievania.

Deň sa začína

O 5:30 bola dostatočná jasnosť prefederálne delostrelectvo ide do akcie. Z jej dominantného postavenia mieri na všetky ciele, ktoré sa jej otvárajú, premáha konfederačné brigády a batérie z vrchu Poffenberger Hill, zatiaľ čo mohutné kované delá Parrott s hmotnosťou 20 libier - minimálne tri batérie - rozmiestnené na východnom pobreží Antietam zaujíma južné pozície za sebou. O niekoľko minút zbrane Konfederácie odpovedali. Stuart rozmiestni svoje namontované delostrelectvo a za ním ďalšie batérie na vrchu Nikodémus Hill, zatiaľ čo neúnavný Stephen D. Lee angažuje svoj prápor z výšin bezprostredne na sever od Sharpsburgu. Ich zbrane sa snažia napadnúť súperov, ale federáli sú vynikajúci počtom, kvalitou a palebnou silou, takže južní kanonieri týmto duelom veľmi trpia.

Terčom boli aj severná pechota, ktorá čoskoro postupne vstúpila do arény. Obe strany nasadili ďalšie batérie, aby poskytli pokročilú podporu svojej pechoty a naplnili vzduch bzučaním hroznových rán a píšťalkou delových gúľ. Prinajmenšom južní obrancovia majú možnosť ľahnúť si do tejto záplavy, prinajmenšom dovtedy, kým nebudú priamo napadnutí. Konfigurácia bojiska a pozície delostrelectva sú v skutočnosti také, že zbrane oboch bojujúcich strán sú umiestnené tak, aby sa navzájom ohromili svojimi cieľmi.krížová paľba : Federáli zo severu a východu, Konfederácie zo západu a juhu. V tejto vražednej symfónii každý nástroj hrá svoje vlastné skóre: delá z tepaného železa, presnejšie a so zväčšeným dosahom, sa snažia umlčať nepriateľské batérie, zatiaľ čo bronzové kúsky chrlia svoje projektily na pechotu. Po rokoch si mal S.D. Lee pamätať tento brutálny koncert ako „delostrelecké peklo ».

O pár kilometrov ďalej v Shepherdstowne by si Mary Mitchell vryla do pamäti aj tento neprerušovaný hrmenie hromu. Mestečko ležiace na panenskom brehu Potomacu, čo by kameňom dohodil od brotela Boteler, sa už deň po bitke o Južnú horu zmenilo na provizórnu nemocnicu. Improvizovaná zdravotná sestra ako ostatní jej susedia, aj táto obyvateľka mesta dá svoje spomienky na papier. Z tejto kanonády napíše: „Ale hlboko v našich srdciach sme nemohli uveriť, že tomuto strašnému ohňu uniklo niečo ľudské „. Po niekoľkých hodinách bude Shepherdstown ohromenýpovodeň ranených bez spoločného s predchádzajúcim. Scény zmätku, ktoré vždy sprevádzajú veľké bitky v zadnej časti armád, či už porazených alebo nie, budú mať na Mary Mitchellovú trvalý dopad: "Všadeprítomný pocit úzkosti, sny, zľutovanie a - obávam sa - nenávisť, to sú moje spomienky na Antietam. »

Len čo severské batérie spustili paľbu,pochodovala modrá pechota. Hookerov plán vyžaduje južný postup, na úzkom fronte, s Doubledayovou divíziou vpravo, Rickettsovou divíziou vľavo a Meadeovou v zálohe - okrem Seymourovej brigády, ktorá je už nebezpečne blízko nepriateľa, pretože sme výhľad. Zo štyroch jednotiek Doubleday povedie útok Železná brigáda Johna Gibbona, zatiaľ čo Marsena Patrick a Walter Phelps budú stáť vzadu, vpravo od Gibbona a zľava. Pokiaľ ide o Williama Hofmanna, jeho brigáda bude držať v zálohe, aby pokryla batérie nainštalované okolo farmy J. Poffenbergera, a jeho pluky nebudú zapojené. Ricketts, ktorý má iba tri brigády, prijal podobnú dispozíciu: na čele stál George Hartsuff, ktorého podporovali Abram Duryée po jeho pravici a William Christian po jeho ľavici. Jeho prvým cieľom bude pripojiť sa k Seymourovi v prednej polohe úplne vľavo od Iehm Telo.

Kukurica pána Millera

Prvými severanmi, ktorí čelia svojim náprotivkom, sú zjavne tí, ktorí spali najkratšie - muži Trumana Seymoura. Dawn ich vidí okamžite obnovovať konfrontáciu, ktorá bola nocou neúplne prerušená. Rýchlo mali prevahu severskí harcovníci a vyhnali Konfederáciu z východných lesov. Po dosiahnutí okraja sa Federáli ocitli konfrontovaní s brigádou, ktorej velil James Walker. Ten sa ocitá v chúlostivej situácii, pretože nepriateľské delostrelectvo sa zmocňuje svojho práva v enfilade a brigáda Seymour profituje takmer výlučne z krytu poskytovaného vegetáciou - zatiaľ čo muži Jamesa Walkera sú rozmiestnení uprostred poľa zaorané. Seymourov najpravdepodobnejší pluk je však otvorený a James Walker manévruje s tromi svojimi vlastnými plukmi, abysústrediť ich oheň v tomto zraniteľnom bode.

Divízia Doubleday sa súčasne rozmiestňuje v bojovej línii v severnom lese a postupuje na juh pozdĺž spoplatnenej cesty v Hagerstowne a bezprostredne na východ od nej. Pod paľbou južného delostrelectva prešli Gibbonovi vojaci cez rozsiahle pozemky Miller Farm: zorané pole, ovocný sad susediaci so samotnými hospodárskymi budovami, potom údolie, z ktorého vychádza ďatelinové pole. Mlha, svitanie rýchlo rozptyľuje vlhkosť, aby napriek pár oblakom ustúpila jasnému dňu. Hooker, ktorý pozorne sleduje postup svojho zboru, to poznamenávathe slabé slnko sa odráža v bajonetoch južania ukrytí v kukuričnom poli Miller za ďatelinovým poľom - pravdepodobne bojovníci, ktorých nasadil Marcellus Douglass pred svojou brigádou. Kukurica je prakticky vo výške pŕs a poskytuje vynikajúce vizuálne krytie, ale dĺžka bajonetov dáva preč tým, ktorí ich nosia.

Kukuričné ​​pole Miller je pomerne veľký obdĺžnikový priestor: 400 metrov široký a 230 metrov hlboký alebo asi desať hektárov obklopený zrubovými plotmi. Nie je to ďaleko od jediného kukuričného poľa blízko Sharpsburgu - sú ich tucty - ale ťažké boje v skorých ranných hodinách by sa zamerali na jeho vlastníctvo a premenili ho na jedno z ikonických miest bitky, sKrvavý pruh a Burnside Bridge. Pokiaľ ide o Antietam, “kukuričné ​​pole Odkazuje takmer univerzálne na správy D.R.Millara, zatiaľ čo správy dôstojníkov o bitke spomínajú najmenej poltucet ďalších. Prudký boj, ktorý by sa tam odohral, ​​by však úplne zatienil ostatných v kolektívnej pamäti - a v priebehu toho by sa z neho stal pravdepodobne najrozporovanejší priestor vojny.

Bitka o Antietam, 17. september 1862, 5:30 - 6:00: prvotný útok na I.ehm Severné telo.

1. Federálne delostrelectvo začína strieľať z kopca Poffenberger a východného brehu Antietamu.

2. Južné delá umiestnené na vrchu Nikodém a okolo Dunkerovho kostola sa postavia a zaútočia na postupujúcu severnú pechotu.

3. Seymour zatlačí južné demonštrácie späť do East Wood a zaútočí na Jamesa Walkera.

4. Hooker vyčistí severný okraj kukuričného poľa Miller dvoma akumulátormi vpred.

5. Gibbon vchádza do poľa a konfrontuje Douglassa.

6. Ohrozený po svojej pravici prešiel druhou čiarou cez cestu do Hagerstownu.

7. Keď je Gibbon stále v nebezpečenstve, že bude obklopený, Doubleday pošle Patrickovu brigádu, aby mu zakryla pravicu.

8. Chytení pod krížnou paľbou južného delostrelectva, Hartsuff a kresťanské brigády sa zastavili. Ricketts pošle Duryée dopredu, aby ich odovzdal.

Zároveň je vyslaný Early na podporu Stuarta na vrchu Nikodémus Hill, zatiaľ čo Lawton vedie brigádu Hays k posilneniu zvyšku svojej divízie.

Pri pohľade na bajonety trblietajúce sa nad pozemkami s kukuricou Hooker neváha použiť veľké prostriedky. Na chvíľu zadržal svoju pechotu a postupoval ďalejdve batérie, ktoré strieľajú z blízka. Výsledok, ktorý opísal sám Hooker, na seba nenechal dlho čakať: „Za kratší čas, než je potrebné na jej napísanie, bola každá rastlina kukurice vo väčšine severnej časti poľa vyrezaná tak úhľadne, ako keby bola nožom, a zabití ležali presne v jednej línii. kde sa zoradili o chvíľu skôr. Nikdy som nedostal príležitosť pozorovať také hrozné a krvavé bojisko. Brigáda Gibbon postupujúca v dvoch líniách môže vstúpiť na Miller Field bez odporu ... dočasne. Viac južanov sa rýchlo dostalo na jeho pravé krídlo zakotvené na spoplatnenej ceste a Gibbon radšej poslal druhú líniu cez túto cestu, aby zakryl jeho pravicu.

Douglassovi muži, opierajúci sa o južný plot poľa, zahájili streľbu na súpera, ktorého takmer nevideli, ale ich delostrelectvo, ktoré malo výhodu výšky, neúprosne bombardovalo. Gibbonova ľavica, tvorená dvojkouth a 6th plukov vo Wisconsine, je výrazne spomalený po svojej pravici, pri 7. priečketh Wisconsin a 19. miestoth Indiana, hýb sa ďalej. Nepôjde oveľa ďalej, pretože bude rýchlo konfrontovaná s frontovou líniou divízie J. R. Jonesa: brigádami Andrewa Grigsbyho a Johna Penna, ktorí rázne odolávajú. S Gibbonom stále v nebezpečenstve, že bude obklopený, Doubleday pošle Patricka, aby predĺžil svoju líniu a zmocnil sa Západného lesa, o ktorý sa opiera nepriateľ. Južania spočiatku vydržali, utrpeli však veľké straty.Dôstojníci nie sú ušetrení : Penn, potom je jeho nástupca A.C. Page zranený, zatiaľ čo sám J.R. Jones je ohromený, keď severná mušľa exploduje príliš blízko jeho hlavy. Okamžite ho evakuovali a na čelo jeho divízie nastúpil William Starke.

Ranné hrôzy

Trochu ďalej vľavo sa vojakom Jamesa Rickettsa zhoršuje situácia. Generál Hartsuff bol začiatkom akcie pri pokuse o vykonanie prieskumu strelený do stehna a následný zmätok viedol k zastaveniu jeho brigády. O nič lepšie na tom nie sú ani dve jednotky, ktoré ho nasledujú. Sú ohromení pekelným ohňom z Konfederačného delostrelectva anervy nejedného pustili. Seymourova brigáda, najmä 6. brigádath pluk zPensylvánske rezervy ktorá musela sama podporovať požiar troch južných plukov, začala trpieť situáciou. Za týchto podmienok je dobrá každá príležitosť vzdialiť sa z bojovej zóny. Jeho šéf, plukovník William Sinclair, by tak vo svojej správe uviedol: „[...]počet plukov bol výrazne znížený kvôli mužom, ktorí viedli zranených dozadu bez mojich príkazov. »

Pod takou záplavou projektilov sa dôstojníkove pruhy ďalej neimunizujú proti strachu. Plukovník Joseph Fisher, z 5th pluk tej istej brigády poukazuje na to, že „Kapitán Collins z roty K vidí, že sa jeho zdravie zhoršuje s čudnou smrteľnosťou, keď sa prakticky blíži každá bitka. S poľutovaním musím povedať, že v našom poslednom zápase, od ktorého tak veľmi záležalo, kapitán zlyhal sa nezobrazuje a teraz chýba bez riadneho súhlasu. »Aj keď by Seymour veľmi potreboval podporu, k jeho dosiahnutiu je pomalé. Na čele svojej brigády sa plukovník Christian tiež podvolil panike: zosadol z koňa a opustiac svojich mužov, s hrôzou utiekol do úzadia. V ten istý večer ho povolal nadriadený a bol nútený rezignovať, aby sa vyhol bojovému súdu. Jeho rozum sa nikdy nezotavil zo skúseností v Antietame a následného poníženia. Zomrel internovaný v roku 1887. Napriek tomu boli aj oni zbavení vodcov,jeho vojaci sa zase zastavili.

Severania sú však naliehaví, pretože situácia Rickettsa ponecháva medzi Gibbonom a Seymourom značnú priepasť. Ricketts preto postupuje so svojou jedinou brigádou, ktorá je okamžite k dispozícii, s brigádou Duryée, ktorá prechádza do prvej línie. Nakoniec postupuje na juh, pravé krídlo v kukuričnom poli a ľavé krídlo vo východnom lese. Duryée je zasiahnutýpodívaná na pustinu ktorý sprevádza jeho postup: “Mŕtvi, ktorých nepriateľ nechal v poli, boli takmer zoradení ako na parádu ", Napísal. Walter Phelps zároveň začal podporovať Gibbona, ktorého ľavica je zavalená Douglassovou brigádou a je nebezpečne odhalená. Phelps, ktorý zaostáva iba o dvadsať metrov, dokáže veľmi rýchlo zasiahnuť. Tlak zo strany Federálov čoskoro začal byť príliš veľký pre brigádu Douglass, ktorá začala ustupovať. Jeho vodca je zabitý pri pokuse o zhromaždenie. Južania sa však s príchodom posíl rýchlo spamätali.

Bitka o Antietam, 17. septembra 1862, 6:00 - 6:30: protiútok tigrov Louisiany (brigáda Hays).

1. James Walker koncentruje paľbu troch svojich plukov proti 6th Rezervy v Pensylvánii, najexponovanejší pluk brigády Seymour.

2. Douglass, napadnutý ľavým krídlom Gibbonu podporovaný Phelpsom, je zabitý a jeho brigáda ustupuje.

3. Hays vracia úder a vracia Duryée späť, pričom berie so sebou Douglassových mužov.

4. 6. deňth Pensylvánske rezervypraskliny, ktoré so sebou ťahajú zvyšok tímu Seymour.

5. Rovnako postupuje aj James Walker, ktorý vidí, ako Hays postupuje po svojej ľavici.

6. Hays musí byť napadnutý Phelpsovou a Hartsuffovou brigádou a privítaný výbuchmi hrozna z vyspelej severnej batérie, preto musí ustúpiť.

7. Douglassova brigáda je zatknutá Haysovými vojakmi na ústup.

Na úsvite v skutočnosti Lawton očakával útok na jeho divíziu a odvolal svoje ďalšie dve brigády. Jackson si ponechal Jubala Earlyho, aby ho poslal na podporu batérií, ktoré Stuart nasadil na kopci Nicodemus Hill, ale teraz je v práci Harry Hays.Louisiana Tigers, pretože to je to, nasadite napravo od Douglassovej brigády a obe jednotky podniknú razantný protiútok. Ten rýchlo stráca koordináciu, pretože Lawton je vážne zranený, ale muži z Douglassu napriek tomu zaútočia na železnú brigádu, zatiaľ čo sa Louisianovia vrhajú na kukuričné ​​pole a prinútia mužov z Duryée ustúpiť a ohrozuje jednu z Hookerových predných batérií severne od poľa. Strelci musia dokonca dočasne opustiť svoje zbrane. Zhruba súčasne Seymourovo ohromené pravé krídlo praskalo a ustupovalo, čo so sebou ťahalo aj zvyšok brigády. James Walker, ktorý vidí príchod Haysa, sa rozhodne tiež pohnúť vpred a vstúpiť do East Wood.

Situácia severanov je o to kritickejšia, že Ricketts je tiež zranený, keď je pod ním zabitý jeho kôň. Nie je vážne postihnutý, ale dočasne nedostupný, čo sťažuje koordináciu jeho rezerv. Hartsuffovi muži, ktorým teraz velí Richard Coulter, však prichádzajú na podporu zbitého Duryée čeliac proti Louisianom, zatiaľ čo Walter Phelps masívne angažuje zvyšok svojej brigády po ich ľavici. Táto krížová paľba, ktorá sa pridala k výstrelu hrozna, ktorý chrlil zdvojnásobené údery inej batérie, núti Haysa rýchlo ustúpiť a v rovnakom hnutí pretiahne aj zvyšky Douglasovej brigády. Južania nájdu útočisko v západnom lese a ďalej a obe brigády sú po zvyšok dňa mimo hry. Vrhnutí na päty, Federals znovu obsadili Miller Field, ktorý mení majiteľatretíkrát za menej ako hodinu.

Medzitým je brigáda Trumana Seymoura vo East Woode úzko stlačená brigádou Jamesa Walkera. S dezorganizovaným severanským velením nedostal Seymour nijakú podporu, ale Ricketts mu dal regimenty kresťanskej brigády a zasiahol a zakryl jeho ústup. Ich neočakávaný príchod v kombinácii s Haysovým ústupom prinúti Jamesa Walkera stiahnuť svoju brigádu do svojej východiskovej polohy v poradí, ktoré kvalifikuje samotný južný dôstojník “prijateľné ».

Tam chvíľu odolával Federálom, ale začalo mu dochádzať strelivo.Zbieranie nábojníc od mŕtvych a zranených umožňuje, aby sa boj predĺžil na niekoľko minút, ale James Walker je čoskoro nútený znova ustúpiť v snahe nájsť muníciu pre svojich mužov. Pod krytím Ripleyovej brigády, ktorá sa nachádza vľavo od divízie D.H.Hilla, tomuto pohybu ťažko bránia Severania, ktorí ostávajú opatrne na okraji East Wood. James Walker, ktorý bol zranený skôr v akcii, bol evakuovaný.

Pri ceste do Hagerstownu

Stiahnutie troch brigád Lawtonovej divízie, ktoré v afére zanechalo viac ako polovicu ich sily, umožňuje Gibbonovej ľavici, ktorú stále tesne sleduje Phelps, ísť a podporovať svoju pravicu proti prvej línii. divízie JR Jones. Nasadil aj Gibbondelostrelecká batéria vo veľmi pokročilej polohe, na mierne vyvýšenom mieste južne od Miller's Farm - lokalita so stodolou a niekoľkými kopami sena. Táto jednotka - spoločnosť B zo 4th delostrelecký pluk - bol tým, ktorému velil Gibbon pred vojnou v pravidelnej armáde. Teraz na rozkaz kapitána Campbella rozpúta oheň na južných pozíciách, ktoré v kombinácii s tým, ktoré sa strhávajú priamo z radu od kukuričného poľa, nakoniec prinútia brigády Grigsby a Penn ustúpiť späť k West Wood.

Súčasne s kanoniermi Stuartovcov, ktorí naďalej čelili svojim federálnym kolegom, došlo k nárastu ich strát u mužov a koní. Keď veliteľ kavalérie, ktorý usmerňoval paľbu svojich batérií, pozoroval ústup južnej pechoty pozdĺž Hagerstown Road. Ak federáli budú pokračovať v postupe a vtrhnú do West Woods, hrozí mu, že bude izolovaný od zvyšku armády, pričom jeho zbrane bude chrániť iba jeho jazda a raná brigáda. Pretookolo 6:30 sa rozhodol ísť späť na juh, na ďalší kopec, ľahšie sa brániaci, a tiež ďalej od severných kanónov farmy J. Poffenbergera. Bolo to pravdepodobne toto hnutie, ktoré pozorovala Marsena Patricková, čo Hookera prinútilo, aby jej 23. dňa prikázal odpojiť jeden zo svojich plukov.th New York, na ochranu pravého krídla I.ehm Telo. Samotný Gibbon, ktorý nemá žiadne výhrady, mu musí Patrick tiež poslať 80th New York za priamej podpory Campbellovej batérie, takže Patrickova brigáda bola zredukovaná na dva pluky, 21. plukth a 35th New York.

Bitka o Antietam (17. septembra 1862), 6.30 - 6.45 hod.

1. Kresťanská brigáda, ktorej teraz velí Truman Seymour, zasahuje, aby pokryla stiahnutie Seymourovej brigády.

2. James Walker izolovaný stiahnutím Haysa padá späť do svojej pôvodnej polohy.

3. James Walker, ktorému začala dochádzať munícia, opäť cúvne.

4. Gibbonovo ľavé krídlo sa hojdá doprava, aby sa v rade ujala Pennova brigáda.

5. Campbellova batéria sa pohybovala priamo pred južanmi, aby ich zavalila hroznovým výstrelom.

6. Stuart zo strachu, že bude ohromený, stiahne svoje delostrelectvo a podporí juh.

7. Hooker, ktorý interpretuje tento pohyb ako hrozbu pre svoje právo, odpojí 23th New York z brigády Patrick, aby sa s tým vyrovnal.

8. Prechádzajúc West Woodom, zvyšok Patrickovej brigády boky vedie oproti Grigsbymu.

9. Napadnutý z troch strán, prvá línia divízie J. R. Jonesa nakoniec ustúpila.

Na južnej strane neostáva William Starke pasívny. Po zhromaždení zvyškov brigád Grigsby a Penn rozbieha zvyšok divízie, ktorú má teraz na starosti: svoju vlastnú brigádu a brigádu Edwarda Warrena. Totonový južný protiútokprekvapuje brigádu Gibbon v chúlostivej polohe. Jeho ľavé krídlo sa skutočne sklopilo pozdĺž Hagerstown Road, aby obklopovalo južnú prvú líniu, a teraz je umiestnené šikmo k hlavnej bojovej línii. Mimochodom, jej rýchlejší postup vytvoril rozdiel medzi ňou a zvyškom brigády, čo na jednej strane odhaľuje 6th Wisconsin má byť pri boku a na druhej strane necháva Campbellovu batériu vystavenú priamemu útoku nepriateľa.

Starke nezlyhal na tomto slabom mieste a viedol svoju brigádu priamo k nemu. Brigádu Warren ponechal na starosti pripevnenie Gibbonovho ľavého krídla. Konfederácia sa prichádza oprieť o bariéry, ktoré označujú spoplatnenú cestu, odkiaľ idú po 2th a 6th Wisconsin v rade. Federáli napriek tomu okamžite reagujú. Phelps, ktorý vždy veľmi pozorne sleduje Gibbon, pošle dvojkuth pluk zAmerickí ostrostrelci uzavrieť porušenie, ktoré sa otvorilo v strede jeho brigády. Ostreľovači v zelených uniformách platia vysoké ceny a nariekajú nad veľkými stratami, pričom plne využili nápor palebnej sily brigády Starke, aleich zásah účinne odbremení dva pluky vo Wisconsine. Severania a Južania, ktorí sú oddelení iba šírkou cesty, si navzájom nemilosrdne strieľajú zblízka. Starkeho muži si ešte neuvedomujú, že tri pluky, ktorým čelia, sú jedna nákova.

Bitka o Antietam (17. septembra 1862), 6:45 - 7:00

1. Starke vysiela ďalej svoju brigádu a brigádu E.T.H. Warren zameraný na porušenie, ktoré sa otvorilo medzi dvoma krídlami brigády Gibbon.

2. Phelps zahŕňa 2th Americkí ostrostrelcizalepiť to.

3. Šikmo doľava, Gibbonova pravá a Patrickova brigáda vezú južanov zozadu a spôsobia ich ústup.

4. Grigsbymu sa podarí zhromaždiť brigádu v Stonewall neďaleko farmy A. Poffenbergera.

Netrvalo dlho a na ich ľavom a zadnom chrbte sa objavilo kladivo v podobe pravého krídla Gibbonu a Patrickovej brigády. Táto sila štyroch plukov premôže Konfederáciu ničivou streľbou a v okamihu sa ich pozícia stane neudržateľnou. Straty sú strašné.Starke je prepichnutý tromi guľkami a zomrel do hodiny a plukovník Jesse Williams, ktorý za ním nasledoval iba niekoľko minút, sa ťažko zranil na hrudníku. Všetci vyšší dôstojníci brigády boli zabití alebo zranení, najmenej vážne to bol plukovník Edmund Pendleton z 15th Louisiana, mierne zasiahnutá hroznovou guľkou, ktorá mu prechádzala medzi dvoma nohami. Muži v šedej farbe čoskoro musia zazvoniť na všeobecnú záchranu smerujúcu na juhozápad, aby sa uchýlili do West Wood. Plukovníkovi Grigsbymu sa tam podarí zhromaždiť vlastnú jednotku - brigádu v Stonewall - a spojiť sily s Leroyom Staffordom, ktorý dokáže preskupiť niektoré prvky zo Starkeho.

Nahnevaní Texasania

Je teraz 7 hodín a situácia celej ľavice Konfederácie sa javí ako mimoriadne kritická. Mimo Earlyovej brigády, Jamesa Walkera a niekoľkých vojakov, ktorých má Grigsby stále pod kontrolou, je možné považovať J.R. Jonesa a Lawtonove divízie za prakticky vylúčené. Jacksonovi, ktorý horúčkovito komunikuje s Leeom, Longstreetom a Stuartom prostredníctvom svojich kuriérov - jedným z nich je dvanásťročný chlapec, ktorého Stuart vo svojej správe o bitke pochváli - zostala iba divízia. Kapucňa vrhnúť do boja. S vedomím, že to môže stačiť iba na chvíľu, naliehavo žiada posilnenie. Lee medzitým vie o príchode McLawsa a R. H. Andersona, ktorý prešiel cez Potomac, sa bezprostredne blíži. Medzitým súhlasívziať brigádu Georga T. Andersona po jeho pravici poslať to na sever.

Dve brigády Hoodovej divízie, ktorým velili William Wofford a Evander Law, zostali zatiaľ v relatívnom bezpečí južne od West Wood. Po tom, čo boli Hoodovi muži začiatkom bitky upozornení, pokračovali v táborových rutinách a zapaľovali oheň, aby pripravili netrpezlivo očakávané raňajky - správcovstvo Konfederácie ich skutočne rozdalo. svoju prvú dávku za tri dni a hladujú. Bohužiaľ pre nich to je, keď kvôli kolapsu Starkeových mužov je nevyhnutný ich zásah. Južania to dodržiavajú, alesú zúriví a odhodlaní sa pomstiť Yankeesom. Okolo 7. hodiny ráno sa vynárajú zo západných lesov a divoko kričia. Alexander Hunter, vojak v inej jednotke armády Severnej Virgínie, bude pripisovať legendárnu dravosť USARebel kričať na ... hlad, jednoducho.

Hoodova divízia útočí na sever, na východ od Hagerstown Road. Wofford je na ľavej strane sTexaská brigáda, Zákon vpravo. Hood, ktorý dobre vie, že jeho sila nie je dosť silná, aby obstál v Iehm Severný zbor v plnej sile cválal ďalej doprava, aby získal podporu brigády Jamesa Walkera. Podarí sa mu získať pomoc niektorých jeho plukov, ktoré ešte majú niekoľko nábojov, a posilňuje ich prevzatím z Woffordu 5.th Texas. Vyzýva tiež na spoluprácu Roswella Ripleyho, ale nepohne sa ďalej. Muži v šedej farbe sú násilne napadnutí, hneď ako vyjdú z lesa, najmä vľavo, kde sú severné línie najbližšie. Sotva hodinu a pol po prvých delových výstreloch,intenzita bojov sa neznížila, ďaleko od toho. O útoku na jeho divíziu mal Hood napísať: „Potom som bol svedkom najstrašnejšieho stretu celej vojny. »

Bitka o Antietam (17. septembra 1862), 7.00 - 7.15 hod.

1. Leroy Stafford privádza späť pozostatky Starkeho brigády a pripojí sa k Grigsbymu.

2. Hoodova divízia útočí na kukuričné ​​pole Miller.

3. Z pravej strany ju podporuje James Walker, ku ktorému sa pridala 5th Texas.

4. Ripleyova brigáda je povolaná, ale nehýbe sa.

5. Pri odoberaní z boku je Wibfordove ľavé krídlo Gibbona a Phelpsova brigáda zatlačené späť.

6. Law a James Walker odpudzujú brigády Hartsuffa (Coulter) a Christiana (Seymoura), ako aj Thompsonovu batériu.

7. Aby sa situácia vyrovnala, postupuje Hooker k zvyšku divízie Meade.

8. Pravé krídlo Patricka a Gibbona postupujú vedľaTexaská brigádaako postupuje na sever.

Počiatočná hybnosť južanov smerovala po ľavom krídle Gibbonu, keď Texasania padali na jeho bok. Vojaci vo Wisconsine aOstrostrelci potiahnite zvyšok Phelpsovej brigády na svoje útočisko a otvorte cestu Konfederácie k kukuričnému poľu. Law a James Walker zatlačili späť mužov Hartsuffa a Christiana, ktorí teraz takmer úplne odbremenili brigády Duryée a Seymour. Severania ustupujú v dobrom poradí cez Miller Field a East Wood, tesne za nimi nasledujú ich nepriatelia. Kapitán James Thompson, ktorý velí jednej z najpokročilejších severných batérií, by rád čelil ich pokroku pomocou krabičiek na víno, ale nakoniec sa toho vzdá, keď si uvedomí, že kukuričné ​​pole je posiate zranenými severanmi, že riskoval by zabitie. Aj on musí ustúpiť; pretože jeho batéria stratila najmenej 23 koní, bude to musieť urobiť v dvoch etapách. Konfederácia končídosiahnuť severný koniec kukuričného poľa a Bois Est, kde sa Federáli snažia pripraviť o posilnenie rozptýlených prvkov brigád Duryée a Seymour. Hooker zároveň postúpil o svoje posledné rezervy: dve stále čerstvé brigády divízie Meade, ktorej velili Robert Anderson a Albert Magilton.

Po Hoodovej ľavici to južanom nejde tak dobre. Po počiatočnom úspechu Wofford čoskoro zistil, že ľavá strana jeho brigády prudko spomalila. Jeho samotný postup ho vystavilkrídelný protiútok na čele s Gibbonovým pravým krídlom a Patrickovou brigádou. Jeho muži utrpeli ťažké straty. La légion Hampton, une unité de Caroline du Sud attachée à sa brigade, perd tous ses porte-drapeaux les uns après les autres, comme le rapportera son chef le lieutenant-colonel Martin Gary : «Nous avançâmes rapidement sur eux, sous un feu nourri, et n’étions pas allés très loin quand Herod Wilson, de la compagnie F, le porteur du drapeau, fut abattu. Il fut repris par James Esters de la compagnie E, et il fut abattu. Il fut alors pris par C.P. Poppenheim, de la compagnie A, et lui aussi fut abattu. Le major J.H. Dingle, Jr., le récupéra alors, s’écriant "Légion, suivez votre drapeau !" […] Il porta le drapeau jusqu’à la lisière du champ de maïs près de la route à péage sur notre gauche, et, alors qu’il le brandissait courageusement à 50 mètres de l’ennemi et face à trois drapeaux fédéraux, il fut tué. »

L’avance se poursuit

Afin d’y remédier, Wofford prélève sur sa droite le 4ème régiment du Texas pour l’envoyer vers la gauche. La manœuvre parvient à soulager le flanc de la brigade, qui tient sa position. Toutefois, elle a aussi créé une brèche dans la ligne sudiste. Malgré les projectiles qui pleuvent sans cesse dessus, le maïs du champ de D.R. Miller est encore suffisamment haut et dense pour que le 1ehm Texas perde le contact avec le reste de la brigade. Le régiment continue donc à marcher vers le nord, isolé, tandis que les autres se rabattent vers la gauche en tentant de repousser Gibbon. Les positions se retrouvent ainsi curieusement inversées par rapport à l’engagement précédent : les deux camps se font face de part et d’autre de la route de Hagerstown, mais Wofford se tient là où Gibbon et Phelps se trouvaient précédemment, tandis que Gibbon et Patrick occupent désormais la même position que tenait Starke un peu plus tôt.

Bien qu’étant en difficulté, le chef de la Brigade de Fer ne se démonte pas et engage ses soutiens les plus proches – le 80ème New York et la batterie Campbell. Gibbon en fait redéployer les canons pour faire face à l’avancée ennemie dans le champ de maïs, pointant et servant personnellement une de ses pièces. Lorsque le 18ème Géorgie apparaît de l’autre côté de la route, les artilleurs ouvrent le feu à coups redoublés, fauchant sans distinction hommes et maïs et ouvrant de sanglantes trouées dans les rangs des Géorgiens. Contre toute attente, pourtant, les Sudistes soutiennent ce déluge de plomb et ripostent, abattant les artilleurs à bout portant. En quelques minutes, la batterie Campbell perd 40 hommes et 33 chevaux – l’effectif normal d’une batterie nordiste étant théoriquement de 84 officiers, sous-officiers et soldats. Campbell lui-même est blessé à l’épaule et son cheval est criblé de balles. La riposte sudiste oblige finalement les artilleurs à abandonner leurs pièces, mais l’infanterie bleue continue obstinément à tenir sa position. Elle s’appuie en cela sur un affleurement rocheux, quasiment parallèle à la route et légèrement en retrait de celle-ci.

Bataille d'Antietam (17 septembre 1862), 7h15 - 7h30.

1. Wofford fait passer le 4ème Texas sur sa gauche pour affronter la brigade Patrick.

2. Le 18ème Géorgie est mitraillé à bout portant par la batterie Campbell, mais réussit à la réduire au silence.

3. La présence inopinée du 1ehm Texas au nord du champ de maïs oblige la brigade Robert Anderson et une partie de celle de Magilton à reculer.

4. Le 6ème Pennsylvania Reserves tient bon et affronte la brigade Law.

5. Les brigades Hartsuff et Christian contiennent Law et James Walker, puis décrochent à l'approche du XIIème Corps.

De son côté, le 1ehm Texas a poursuivi sans relâche la brigade Phelps en pleine retraite. Ses hommes ont chargé avec une telle férocité que leur chef, le lieutenant-colonel Philip Work, éprouve les pires difficultés à les tenir. Il ne parvient finalement à les réfréner que lorsqu’ils atteignent la clôture septentrionale du champ de maïs. Là, les Sudistes découvrent les brigades Robert Anderson et Magilton en train d’avancer droit sur eux, à travers le verger Miller et le champ de trèfle, et soutenues par une batterie déployée sur une petite éminence, à portée de fusil. Work, qui ignore où se trouve le reste de la brigade, fait demander des renforts en urgence et, malgré son infériorité numérique flagrante, décide de résister. Contre toute attente, le tir des Texans cueille à froid les Nordistes : Robert Anderson recule, ainsi que l’aile droite de Magilton. Le 1ehm Texas pointe alors ses fusils vers la batterie nordiste et commence à lui causer des pertes.

À peine une demi-heure s’est écoulée depuis que Hood a lancé son attaque et cette fois, c’est Hooker qui se retrouve dans une situation critique. De la division Doubleday, sur sa droite, seuls résistent encore les éléments regroupés autour de Gibbon, qui sont les plus avancés. À gauche, les unités de Ricketts et Seymour qui contiennent encore les Sudistes commencent à manquer de munitions. Quant à la division Meade, au centre, elle n’est pas complètement hors de combat mais vient d’être repoussée beaucoup trop rapidement à son goût. Par l’intermédiaire de la station avancée que le corps des transmissions a installée à la ferme Miller, le chef du Iehm Corps fait demander par sémaphore des renforts à McClellan. Ce dernier, qui a installé son quartier général sur une colline de la rive est de l’Antietam, suit à la lettre son plan de bataille en ordonnant au IIème Corps de franchir la rivière. L’inconvénient est qu’il ne sera pas à pied d’œuvre avant au moins deux heures… Mais d’autres renforts, eux, sont beaucoup plus proches. Le lieutenant-colonel Work peut d’ailleurs le constater : de nouvelles unités d’infanterie nordistes sont en approche. Leur apparition, d’ailleurs, le dissuade de charger la batterie qui lui faisait face, comme il était en train d’envisager de le faire.

Hooker, en effet, avait déjà demandé des renforts depuis un certain temps. Le XIIème Corps de Joseph Mansfield, qui a campé à un mile en arrière des forces de Hooker, s’est tenu près dès l’aube. La résistance acharnée qu’il a rencontrée a conduit le chef du Iehm Corps à largement surestimer les effectifs de l’ennemi, aussi n’a-t-il pas tardé à faire appel à Mansfield. Le XIIème Corps est une unité de valeur très inégale. Formé initialement par les unités qui ont servi dans la vallée de la Shenandoah et en Virginie septentrionale sous les ordres de Banks, il a laissé une partie de ses régiments les plus expérimentés à Washington, tandis que d’autres nouvellement créés sont venus compléter ses rangs. Ainsi, la majorité de ses soldats sont sous l’uniforme depuis quelques semaines tout au plus, et les officiers ne sont guère plus expérimentés. Cinq des régiments du corps d’armée n’ont même suivi aucune espèce d’entraînement, et un autre – le 1ehm du district de Columbia – est intégralement absent, officiers compris, en raison des désertions ou des maladies.

Bref commandement

Le XIIème Corps, cinq brigades articulées en deux divisions, progresse le long de la route de Smoketown, une artère secondaire en provenance du nord-nord-est qui rejoint la route à péage de Hagerstown à la hauteur de l’église Dunker, après avoir traversé le bois Est. La division d’Alpheus Williams, composée des brigades de Samuel Crawford et George Henry Gordon, ouvre la marche, suivie par la division George Greene et ses trois brigades, respectivement commandées par William Goodrich, Henry Stainrook et Hector Tyndale. Mansfield, qui s’est forgé en quelques jours une réputation de meneur d’hommes parmi la troupe, dirige personnellement son corps d’armée de l’avant. Toutefois, une série d’erreurs de sa part, et la confusion qui en résultera, vont révéler son inexpérience du terrain et celle de ses soldats.

Dès qu’il arrive à proximité des combats, Mansfield ordonne que ses forces soient déployées en ordre de bataille. Quelques instants plus tard, il se ravise : le général nordiste craint en effet que l’inexpérience de ses hommes ne les rende difficiles à contrôler et la formation en ligne de bataille, très étirée, ne facilite pas la transmission des ordres. La nature hachée du terrain qu’il traverse risque de désorganiser ses brigades, particulièrement dans le cas des nouvelles recrues, encore peu habituées à manœuvrer. Il leur fait donc adopter une formation prévue par les manuels, mais assez peu usitée dans les faits, la colonne par compagnie, dans laquelle chaque régiment présente un front d’une compagnie et se trouve donc déployé sur vingt rangs de profondeur au lieu de deux. Ils sont ainsi plus resserrés, ce qui permet aux officiers supérieurs de les encadrer plus facilement.

Malheureusement, la colonne par compagnie offre aussi une meilleure cible à l’artillerie ennemie, qui peut concentrer ses feux sur un front plus réduit, et dont chaque coup au but est assuré de faire plus de victimes. Des hauteurs où ils sont déployés, les canonniers sudistes ne ratent pas l’occasion que leur offre involontairement Mansfield. Dès que le XIIème Corps arrive à portée de tir, ils l’accablent de projectiles, lui infligeant des pertes non négligeables avant même qu’il ne soit effectivement entré dans la bataille. Autre erreur commise par Mansfield : les intervalles qu’il a laissés entre ses différentes unités sont insuffisants. Lorsqu’il leur ordonne, cette fois pour de bon, de passer à la ligne de bataille, régiments et brigades empiètent les uns sur les autres, et une confusion considérable paralyse momentanément le corps d’armée nordiste – le tout sous le feu de l’ennemi.

La troisième erreur de Mansfield lui coûtera plus cher encore. Le général nordiste ignore la position de réelle de l’ennemi. À sa décharge, il était déjà en marche lorsque Hood a déclenché son attaque, et peut difficilement être informé en temps réel de la progression adverse. Aussi est-il très surpris lorsque la brigade Crawford, en pointe, stoppe devant un petit champ de maïs situé juste au nord du bois Est et commence à ouvrir le feu. Craignant que ses soldats ne soient en train de tirer par erreur sur des unités du Iehm Corps, Mansfield galope vers le front des troupes. Il lui faut plusieurs minutes pour s’assurer que ce sont bien des Sudistes – en l’occurrence les brigades Law et James Walker – que les soldats de Crawford affrontent. Quelques instants plus tard, il reçoit une balle dans la poitrine, du côté droit, qui lui cause une blessure fatale dont il décèdera le lendemain. C’était son troisième jour seulement à la tête du XIIème Corps. En-dessous de lui, toute la chaîne de commandement remonte d’un cran : Williams prend la tête du corps, Crawford récupère sa division, et la brigade de ce dernier échoit à Joseph Knipe.

Hood est repoussé

La blessure mortelle de Mansfield n’arrange pas les affaires, déjà mal engagées, de son corps d’armée. Pendant que Williams met de l’ordre dans ses lignes et commence à presser timidement l’ennemi qui lui fait face, un aide de camp, envoyé par le général Gibbon pour réclamer le premier renfort qui passera à sa portée, lui demande de l’aide. Williams lui confie aussitôt la brigade Goodrich, qui part vers la droite. La situation de la brigade Crawford n’est guère brillante. Trois régiments de recrues de Pennsylvanie, les 124ème, 125ème et 128èmeéprouvent les pires difficultés à se mettre en ligne. Le premier perd très vite le contact avec les autres et son chef est blessé. Le 128ème n’arrive pas à se déployer correctement alors qu’il est pris sous le feu de l’ennemi, et perd le colonel Croaksdale, tué d’une balle dans la tête, et le lieutenant-colonel Hammersly, blessé de deux balles dans le bras. Knipe vient à son secours avec son propre régiment, le 46ème Pennsylvanie, et suggère au major Wanner, qui commande désormais le 128ème, de l’accompagner dans la charge qu’il s’apprête à lancer : mieux vaut que les recrues aillent de l’avant, fût-ce en désordre, plutôt que de rester immobiles à se faire tuer.

Les deux régiments s’exécutent, mais le reste de la brigade ne leur fournit guère de soutien et le feu de l’ennemi – le 5ème Texas et ce qui reste des forces de James Walker – est trop intense. Les Pennsylvaniens doivent reculer. Pour ne rien arranger, la brigade G.H. Gordon arrive derrière celle de Crawford, et elle n’est guère moins confuse. Alors qu’il reforme ses rangs, le 46ème a la désagréable surprise de se faire tirer dans le dos par le 27ème Indiana, un des régiments de G.H. Gordon. La méprise est rapidement dissipée mais ajoute à la confusion. Williams préfère alors ramener la brigade Crawford en arrière pour qu’elle se mette en ligne correctement. Il va lui falloir un moment, et beaucoup d’efforts, avant que le XIIème Corps ne soit convenablement déployé et prêt à entrer efficacement dans le combat.

Heureusement pour l’Union, George Meade, de son côté, est parvenu à reprendre ses hommes en main. La brigade de Robert Anderson se regroupe rapidement, et marche à nouveau sur la position tenue par le 1ehm Texas en approchant par sa gauche. Le régiment sudiste est toujours privé de soutien sur ses deux flancs, et la force nordiste qui l’assaille tient une ligne beaucoup plus longue que la sienne. Tant et si bien que les Texans se trouvent bientôt exposés à un tir croisé qui leur cause des pertes effrayantes, et n’ont plus d’autre choix que de retraiter au pas de course à travers le champ de maïs. Ils y laissent leur drapeau : son porteur est abattu au milieu du champ, où le maïs est encore suffisamment dense pour empêcher les autres survivants de s’en apercevoir. Lorsque les Sudistes se regroupent derrière le couvert précaire fourni par une hauteur immédiatement au sud du champ, le lieutenant-colonel Work n’a plus avec lui que 40 hommes. Ils étaient 226 le matin même. Cela représente un taux de pertes supérieur à 80%. Durant tout le reste de la guerre, aucun autre régiment ne perdra une telle proportion de ses effectifs en un seul engagement.

Bataille d'Antietam (17 septembre 1862), 7h30 - 8h.

1. L'attaque initiale du XIIème Corps s'effectue dans la confusion, Mansfield est mortellement blessé au bout de quelques minutes.

2. Alors que la brigade Crawford cale sous le feu ennemi, le 124ème Pennsylvanie perd le contact avec elle.

3. Le colonel Knipe parvient à rallier le 128ème Pennsylvanie et à le faire charger avec le 46ème New York, sans succès.

4. Le 27ème Indiana (brigade G.H. Gordon) tire dans le dos du 46ème New York, ajoutant à la confusion.

5. La brigade Robert Anderson se regroupe et attaque le 1ehm Texas, l'obligeant à s'enfuir.

6. Le reste de la brigade Wofford se replie et se rallie au sud du champ de maïs.

7. Gibbon retire le reste de sa brigade et la batterie Campbell sur le bois Nord.

8. Magilton regroupe ses forces et flanque la brigade Law, obligeant le reste des Confédérés à battre en retraite.

La retraite du 1ehm Texas entraîne rapidement celle du reste de la brigade Wofford, dont les régiments décrochent les uns après les autres pour se regrouper à l’orée du bois Ouest, juste au nord de l’église Dunker. Enfin soulagé de la pression exercée par les Confédérés, Gibbon fait d’abord replier les canons de la batterie Campbell, dont les pertes ont été à ce point élevées qu’une seule de ses trois sections peut être servie efficacement. Puis, ce qui reste de la brigade Gibbon recule jusqu’au bois Nord, sous la protection des hommes de Patrick – qui, eux, continuent à tenir les abords du bois Ouest. La brigade de Robert Anderson poussera jusqu’au sud du champ de maïs Miller, mais sera ensuite contenue par la Texas Brigade regroupée et ne poussera pas beaucoup plus loin.

Plus à l’est, la brigade Magilton s’est aussi ralliée, grâce au sang froid du 8ème Pennsylvania Reserves qui n’a pas craqué et a gardé sa cohésion. Tandis que Robert Anderson assaille le 1ehm Texas, Magilton s’abat sur la gauche de la brigade Law et l’oblige à reculer. Par effet d’entraînement, son repli entraîne avec lui la brigade de James Walker, et finalement le 5ème Texas. Alors que Magilton poursuit les Sudistes à travers le bois Est, la division Hood se concentre, dans un relatif bon ordre, à proximité de l’église Dunker. Elle y restera encore un moment, tenant en respect les tirailleurs avancés par la division Meade. Sur les quelques 2.000 soldats que Hood a emmenés au combat à peine une heure auparavant, la moitié d’entre eux git à présent, morts et blessés confondus, dans le champ de maïs et le bois Est. Plus tard dans la journée, lorsque Nathan Evans croisera John Hood sur le champ de bataille et lui demandera où se trouve sa division, le Texan d’adoption (Hood était né au Kentucky) lui répondra laconiquement « sur le terrain, morte ».

D.H. Hill entre dans la danse

À l’approche de 8 heures, le sursis que la division Hood a payé au prix fort est écoulé. Le Iehm Corps nordiste est certes en grande partie hors de combat, mais la division Meade est toujours à pied d’œuvre. De surcroît, la situation du XIIème Corps s’améliore de minute en minute. L’attaque de Hood, puis son repli suit en fait un schéma qui deviendra récurrent tout au long de la journée : malgré son succès initial, elle n’apportera aucun avantage décisif faute de soutien. Les deux belligérants souffriront du même problème mais pour l’heure, c’est Jackson qui se retrouve de nouveau en difficulté. Les renforts promis par Lee ne sont pas encore arrivés, et Stonewall n’a plus d’autre choix que de jouer son va-tout : dégarnir le centre de l’armée confédérée, tenu par D.H. Hill, pour en soulager la gauche. Parallèlement, il racle aussi les fonds de tiroir, ordonnant à Early de faire avancer sa brigade et de rameuter ce qui reste de la division Lawton, dont il a désormais la charge, pour la faire remonter en ligne.

Ne laissant à Stuart qu’un seul de ses régiments – le 13ème de Virginie – pour couvrir ses batteries, Early emmène les six autres, dans un premier temps, vers l’arrière, derrière le bois Ouest. De sa division, il ne trouve nulle trace : les survivants sont éparpillés à travers la campagne et ne forment rien qui ressemble à une unité militaire. En revanche, il rejoint les quelques centaines d’hommes de la division J.R. Jones qui ont pu être reformés et que commande désormais le colonel Grigsby. Prenant la tête de cette petite division ad hoc, Jubal Early l’emmène à travers le bois Ouest, d’où elle débouche en arrière et sur la droite de la brigade Patrick, toujours appuyée sur l’affleurement rocheux d’où elle a affronté la brigade Wofford. Prise à revers, sa position n’est plus tenable, et Patrick se replie en bon ordre vers un muret de pierre qui court entre le bois Ouest et la ferme Miller. Early ne cherche pas à les y presser, de sorte que la première préoccupation des soldats nordistes, une fois en position, sera de… faire le café.

Dans l’intervalle, le mouvement d’Early a attiré l’attention de Hooker, qui a fait détacher un des régiments de Robert Anderson, le 10ème Pennsylvania Reserves, pour l’envoyer en flanc-garde sur la droite. L’unité se retrouve bientôt engagée par des tirailleurs confédérés, puis isolée, et l’officier qui la commande est blessé dans l’action. Le capitaine Jonathan Smith, qui lui succède, décide de sa propre initiative de continuer à avancer contre une batterie sudiste qui s’en prend à la brigade Patrick. Repoussant les hommes du 13ème Virginie, les soldats nordistes s’approchent suffisamment pour commencer à abattre les artilleurs confédérés. Ils reçoivent même le soutien inattendu d’une batterie fédérale qui prend les canons ennemis pour cible. Malheureusement, cette intervention se retourne contre eux, car le tir est trop court et les obus tombent dans leurs propres rangs. Smith n’a pas d’autre choix que de faire reculer ses hommes pour éviter qu’ils ne soient massacrés par leur propre artillerie.

D.H. Hill, lui, prépare son entrée en jeu avec trois de ses cinq brigades, les plus avancées. Elles sont commandées par Roswell Ripley, Alfred Colquitt et Duncan McRae, ce dernier ayant remplacé Garland tué à South Mountain. Préservant leur ligne de bataille, les trois unités se décalent vers l’ouest, puis montent à l’assaut. Le général sudiste l’ignore, mais le moment est particulièrement bien choisi : Magilton, en effet, a commencé à reculer, conformément aux instructions de Hooker, pour être relevé par des éléments du XIIème Corps. Son repli ouvre une brèche dans la ligne nordiste, de sorte que Robert Anderson va devoir soutenir seul le choc de l’attaque sudiste. Pendant que Ripley l’assaille de front, Colquitt passe dans le champ de maïs et s’abat sur sa gauche. C’en est trop pour la brigade nordiste, qui se replie en désordre à travers le champ. La brigade Goodrich avance alors pour s’interposer, mais son chef est tué, et les hommes de Robert Anderson en pleine déroute la font paniquer elle aussi. Elle ne sera que partiellement et difficilement ralliée.


Bataille d'Antietam (17 septembre 1862), 8h - 8h30.

1. Laissant un de ses régiments en soutien de batteries, Early va rejoindre les fores de Grigsby.

2. Les deux unités combinées attaquent la brigade Patrick.

3. Prise à revers, la brigade Patrick se reforme juste au sud de la ferme Miller.

4. Envoyé en flanc-garde, le 10ème Pennsylvania Reserves approche d'une batterie avancée sudiste, mais doit se replier à cause de sa propre artillerie.

5. Pendant que la division Williams se réorganise, la brigade Magilton se retire en vue d'être relevée par le XIIème Corps.

6. Privé de soutien, Robert Anderson est assailli de front et de flanc par les brigades de D.H. Hill.

7. Envoyée vers la droite, la brigade Goodrich tente d'intervenir, mais son chef est tué et elle se replie également.

8. Le reste de la division Greene se déploie sur la gauche des Nordistes.

Il est 8 heures 30, et le champ Miller est à nouveau sous contrôle sudiste. Toutefois, Hooker, qui est l’officier nordiste le plus élevé en grade à être toujours en vie dans ce secteur du champ de bataille, a encore des cartes dans sa manche. Ce sont à présent quatre batteries avancées qui sont déployées au nord du champ. En dépit de la déroute prématurée de la brigade Goodrich, le XIIème Corps est à présent convenablement déployé, et ses unités les moins sûres ont été laissées en soutien de batteries, en arrière. La division Williams s’est décalée vers la droite, la brigade Crawford ayant sa droite ancrée sur la route à péage de Hagerstown, et celle de G.H. Gordon prolongeant la ligne jusqu’à celle de Smoketown. La division Greene a pris sa place face au bois Est, avec les brigades Tyndale à droite et Stainrook à gauche. D’autres soutiens sont attendus : deux des trois divisions du puissant IIème Corps sont en train de traverser l’Antietam au pont supérieur.

Le XIIème Corps se reprend

Les troupes sudistes ne sont pas dans une situation idéale pour soutenir cette nouvelle contre-attaque. Quelques minutes plus tôt, Roswell Ripley a reçu une balle dans le cou, et ne doit qu’à la chance d’avoir la vie sauve : le projectile a été amorti par son nœud de cravate. Bien qu’évacué, il reprendra le commandement de sa brigade au bout d’une heure et demie, après s’être fait soigner. Mais pour l’heure, son absence entraîne l’arrêt de sa brigade, qui laisse ainsi celle de Colquitt sans soutien sur sa gauche. La situation de McRae est moins enviable encore. Ses hommes, qui ont été durement éprouvés à South Mountain et y ont subi de grosses pertes, sont inquiets et leur moral est vacillant. Le terrain sur lequel ils se trouvent n’arrange pas les choses : le bois Est, avec ses épais fourrés et les affleurements rocheux typiques de la région, désorganise encore un peu plus une brigade dont la cohésion est déjà incertaine.

Rumeurs et contrordres imaginaires se répandent dans les rangs avec une rapidité déconcertante. Le capitaine Thomas Garrett, du 5ème régiment de Caroline du Nord, décrira ainsi l’atmosphère qui règne alors au sein de la brigade : « Un état de confusion difficile à décrire s’ensuivit. Différents ordres contradictoires (ou plutôt des suggestions prenant cette forme, peut-être) se diffusèrent le long de la ligne, les hommes du rang étant laissés libres de les relayer par leurs officiers, de sorte qu’il devint complètement impossible de discerner lesquels émanaient de la bonne autorité. » Les marches et contremarches qui en résultent, alors que le couvert végétal empêche les différents éléments de la brigade de se voir entre eux, ralentissent sensiblement les hommes de McRae. Ceux-ci se retrouvent du coup très en arrière par rapport à Colquitt, et celui-ci n’est donc pas non plus couvert sur sa droite.

Par conséquent, lorsque les Nordistes passent de nouveau à l’attaque, Colquitt et ses hommes doivent soutenir tout le poids de la division Williams. Le premier échappe miraculeusement aux balles, mais tous les officiers supérieurs de sa brigade sont tués ou blessés. Ses cinq régiments termineront la bataille avec des capitaines ou des lieutenants à leur tête. La brigade McRae tente d’avancer pour le soutenir, et ne tarde pas à entrer en contact avec les hommes de Greene, qui ont déjà pénétré dans le bois Est. Une fusillade éclate, mais le bruit se répand dans les lignes sudistes qu’il s’agit de la brigade Ripley – qui se trouve en réalité beaucoup plus à gauche et en avant – et les soldats confédérés cessent de tirer. Mal leur en prend, car leur silence permet aux Fédéraux de les flanquer sans opposition.

Lorsque les hommes de McRae le réalisent, c’est la panique. Certains officiers sont aussi nerveux que leurs soldats, ce qui aggrave encore le problème. Thomas Garrett : «À ce moment, et pendant que je dirigeais ce mouvement, le capitaine Thomson, compagnie G, vint à moi, et d’une manière et sur un ton très excités me cria "Ils nous flanquent ! Regardez, il doit y avoir une brigade entière !" Je lui ordonnai de garder le silence et de regagner sa place. Les hommes, jusque-là, étaient loin d’être calmes, mais quand cette indiscrétion eut lieu une panique se déclencha, et malgré les efforts des serre-files et des officiers, ils commencèrent à craquer et à s’enfuir. » La brigade s’écroule. McRae tente d’organiser une résistance à la lisière sud du bois. Il est blessé – atteint superficiellement au front – mais, bien qu’il refuse de se faire soigner, ses efforts sont vains et il ne peut tenir ses hommes plus longtemps. Ceux-ci ne s’arrêteront pas avant d’avoir atteint les premières maisons de Sharpsburg, où ils seront « cueillis » plus tard dans la journée, et ralliés en petits groupesad hoc.

Bataille d'Antietam (17 septembre 1862), 8h30 - 8h45.

1. La division Williams se redéploie au nord du champ de maïs.

2. La division Greene marche sur le bois Est.

3. Ripley blessé, sa brigade est à l'arrêt.

4. Ralentie par des ordres contradictoires, la brigade McRae est isolée dans le bois Est.

5. La division Williams attaque la brigade Colquitt qui résiste.

6. La brigade McRae tente d'avancer mais elle est interceptée par Stainrook, flanquée et mise en fuite.

7. Colquitt est finalement flanqué par Tyndale et déroute après un bref corps-à-corps.

En dépit de l’absence de tout soutien et des pertes considérables qu’elle subit, la brigade Colquitt continue à résister. Les hommes de G.H. Gordon ont même dû suspendre momentanément leur feu, au début de l’engagement, pour attendre que les rescapés de la brigade de Robert Anderson se mettent à l’abri, et ont subi des pertes sans pouvoir riposter. C’est finalement une charge de Tyndale contre la droite de Colquitt qui emporte la décision. Le bref corps-à-corps qui s’ensuit ajoute à la violence du baptême du feu pour les soldats du XIIème Corps, dont certains ne sont même pas encore complètement équipés. Le major John Collins, du 5ème Ohio, rapporte ainsi : « […] au milieu du maïs, notre régiment engagea un régiment de Géorgie dans un combat au corps à corps, usant de la crosse des fusils, une partie des hommes n’ayant pas de baïonnettes. » Le repli de Colquitt entraîne avec lui la brigade Ripley avant qu’elle puisse se ressaisir, alors que G.H. Gordon et ses hommes poursuivent les Confédérés à travers le champ de maïs, au pas de charge et baïonnette au canon. Colquitt parviendra à regrouper ses hommes en partie et rejoindra rapidement D.H. Hill. Quant à Ripley, il ralliera une fraction de sa brigade en revenant de l’ambulance où il s’est fait soigner.

Nouveau commandant

Joe Hooker accompagne au plus près la nouvelle avancée nordiste à travers le champ Miller. Depuis le début de la bataille, les Fédéraux ne sont jamais allés aussi loin au sud, et leur général voudrait bien exploiter leur élan victorieux. Toutefois, il ignore le déploiement des forces ennemies face à la division Williams. Il se dirige alors vers le secteur tenu par un des régiments de recrues de la brigade Crawford, le 125ème Pennsylvanie du colonel Jacob Higgins, auquel il demande s’il y a des troupes quelconques dans le bois qui leur fait face – en l’occurrence, la portion la plus orientale du bois Ouest. Il y en a effectivement : les restes de la division Hood y sont toujours positionnés. Dans son rapport sur la bataille, Higgins situe alors un incident en apparence anodin : « Pendant qu’il me parlait, son cheval fut blessé par quelque tireur d’élite ennemi. Je lui fis remarquer que son cheval avait été blessé. Il répondit, "Je le vois", fit demi-tour et s’en alla. »

Ce que Hooker n’a, en revanche, pas remarqué, c’est que la même balle – ou peut-être une autre – l’a également blessé lui, au pied. Il continue à chevaucher pendant plusieurs minutes, s’informant sur la situation et donnant ses ordres, puis finit par s’effondrer : il perd du sang, et l’hémorragie l’a affaibli. Le commandant du Iehm Corps doit être évacué. Sa blessure s’avérera finalement sans conséquences graves, mais elle prive l’aile droite nordiste de son coordinateur à un moment crucial. Après une courte pause, le XIIème Corps reprend néanmoins sa marche en avant. La division Williams disperse les derniers restes des brigades Colquitt et Ripley qui se trouvent encore devant elle, puis se rapproche de la division Hood. Celle-ci est trop affaiblie pour soutenir une nouvelle attaque, aussi Lee préfère-t-il temporiser en sachant que McLaws et R.H. Anderson ne sont plus qu’à quelques minutes de marche de la zone des combats. Plutôt que de laisser Hood exposé sans soutien, il le fait reculer de quelques centaines de mètres.

Bataille d'Antietam (17 septembre 1862), 8h45 - 9h15.

1. Menacé par la progression du XIIème Corps, Hood est replié hors du bois Ouest.

2. Sumner fait reculer la division Williams jusqu'au bois Est, pour laisser la place à la division Sedgwick.

3. Le 125ème Pennsylvanie du colonel Higgins poursuit sur sa lancée et entre dans le bois Ouest, désormais vide.

4. La division Sedgwick approche en direction de l'ouest, avec pour objectif de tourner l'aile gauche confédérée.

5. Sumner envoie des renforts à Higgins et déploie des éléments de la brigade Goodrich dans le bois Ouest pour couvrir les flancs de Sedgwick.

6. Confronté à l'avancée simultanée de la brigade Goodrich au nord et de la division Sedgwick à l'est, Early manoeuvre pour y faire face, puis se replie en deux temps sur la ferme A. Poffenberger.

Il ne sera pas poursuivi très longtemps. Juste avant 9 heures, Crawford – qui commande, rappelons-le, la division Williams – reçoit l’ordre de se replier jusqu’à la lisière occidentale du bois Est. Cette instruction émane vraisemblablement d’Edwin Sumner, dont le IIème Corps est en train d’arriver. Croisant un Hooker à demi inconscient en train d’être transporté sur une civière, Sumner prend la direction des opérations. Les renseignements que lui fournissent les officiers du XIIème Corps indiquent que le bois Ouest est pratiquement vide de troupes. Une exploitation vigoureuse de la situation lui permettrait de s’en emparer, puis de pousser vers la colline où Stuart a déployé son artillerie. Une fois celle-ci sous contrôle nordiste, toute la gauche confédérée pourrait être tournée. D’où l’ordre de faire relever la division Williams par celle, fraîche, de Sedgwick. Afin de sécuriser le flanc droit de ce mouvement, deux régiments de la brigade Goodrich ayant pu être ralliés sont avancés vers la partie septentrionale du bois Ouest.

Toutefois, le repli de la division Williams ne se déroule pas entièrement comme prévu. Ses deux brigades ne sont pas inquiétées par l’ennemi, mais le 125ème Pennsylvanie, pour sa part, prend position dans le bois Ouest, à proximité immédiate de l’église Dunker. Assez symétrique à l’avancée de la brigade Goodrich, ce mouvement laisse à penser qu’il s’agit là d’une décision délibérée de Sumner afin de sécuriser la gauche de l’attaque à venir. Toutefois, dans son rapport sur la bataille, le colonel Knipe suggère plutôt que le 125ème n’a pas reçu l’ordre de se replier et a simplement poursuivi sur sa lancée jusqu’à ce que son chef réalise sa position isolée. Le colonel Higgins, lui, reste muet sur ce point. Le fait qu’il ait été renforcé, par un autre régiment de la brigade Crawford (le 124ème Pennsylvanie) et par la légion Purnell (un élément de la brigade Goodrich) est plutôt de nature à faire incliner vers la première hypothèse, en suggérant que Sumner a estimé que le seul 125ème était insuffisant pour cette tâche. Le propre rapport de Sumner n’est quant à lui pas assez détaillé pour permettre de trancher la question.


O niečo ďalej naľavo od severného systému zostane zelená divízia na mieste. Prešiel okolo južného okraja East Woods a zmocnil sa farmy Mumma, ktorú južania podpálili skôr ráno, aby zabránil jej použitiu ako úkryt pre federálnych ostreľovačov. Greene pokračoval v postupe a dosiahol eminenciupráve na východ od Dunker Church. Táto pozícia je vynikajúcim miestom pre delostrelectvo, takže Greene bolo nariadené, aby ju udržal. Pošle sa k nej batéria, ale pre severanov, bohužiaľ, jej nábojové boxy sú takmer prázdne a na jej zvýšenie je potrebné poslať ďalšiu. Medzitým sa južné delá začali zameriavať na federálnu pechotu. Greene ich potom odháňa o niekoľko desiatok metrov dozadu, aby mohli ťažiť z krytia, ktoré poskytuje línia hrebeňa, a usporiada svoje dve brigády do tvaru šípu, aby sa vyhli tomu, aby ich brali za sebou.

Pracovníci vo West Wood

Keď divízia Williams ustupovala, vedúca divízia IIth Zbor sa objavuje na bojiskách. Tri brigády Sedgwicka, ktorým velia Willis Gorman, Napoleon Dana a Oliver Howard (ktorý sa zotavuje po zotavení po strate pravej ruky pri Seven Pines), prechádzajú za Greeneovu divíziu a pochodujú priamo na západ. Tvoria satri po sebe nasledujúce bojové línie oddelené intervalmi približne 50 metrov. Napriek prekážkam všetkých druhov - bariér, skál, svahov a dokonca aj časti East Wood -, ktorými prechádza, divízia Sedgwick postupuje v úniku, ktorý nakoniec ovplyvňuje kvalitu jeho nasadenia a roztiahne intervaly. O 9.00 h sú medzi ním a Stuartovým delostrelectvom jediné sily južnej pechoty, ktoré sa spojili so svojou brigádou Jubal Early.

Generál Konfederácie najskôr zistí, zo svojej pozície dobre ukrytej v západnom lese, 60-tkuth a 78th New York na ceste. Práve keď nahradil svoje jednotky, aby im čelil, zistil, že Sedgwickova divízia pochoduje priamo na neho a ohrozuje jeho bok. Nechá Grigsbyho držať predok, presunie svoju brigádu tak, aby zakryl jeho pravú stranu, a potom mierne cúva. Skoré výzvy na posily: Lee mu hovorí, že príchod McLawsa a R.H. Andersona je teraz na spadnutie. Zároveň sa šéf armády v Severnej Virgínii s tým, že tlak na jeho pravé krídlo ešte nebol silný, rozhodol vziať tam ďalšiu jednotku, počítajúc s obvyklou nehybnosťou jeho protivníka. Bude to divízia J.G.Walkera, silná z dvoch brigád. Ale zatiaľEarly sa zatiaľ môže spoľahnúť iba na seba. Znova ustúpil na západný okraj West Wood, aby bol v bezprostrednom dosahu podpory delostrelectva nasadeného hneď za ním.

Bitka o Antietam (17. septembra 1862), 9:15 - 9:30

1. Gormanova brigáda sa vynorí zo Západného lesa a stojí pred Stuartovým delostrelectvom a jeho podporovateľmi, ako aj pred Grigsbyho mužmi.

2. Skorý manéver na bok 34th New York.

3. Rozladený Earlyovým útokom sa Gormanova ľavá zastávka a 59th New York mu prichádza strieľať do chrbta, čo zvyšuje zmätok.

4. Brigáda G. T. Andersona dorazí za zvuku dela a zaútočí na 125th Pensylvánia neďaleko Dunker Church.

Jeho muži sa spoliehajú na budovy a ploty farmy A. Poffenbergera - bežné priezvisko v tejto oblasti obývali hlavne ako susedná Pensylvánia osadníci nemeckého alebo holandského pôvodu. Grigsby smeruje na severovýchod, skoré na východ. Modrá hmota končívojdite do West Wood. Keď o niekoľko minút Gorman vyšiel, bol na neho okamžite napadnutý južným delostrelectvom, napravo od neho pešiakmi z 13th Virginie, ku ktorej sa pripojilo niekoľko kavalerov z brigády Fitzhugh Lee a po jejľavo Grigsbyho muži. Severský postup, ktorý sa postavil proti najsilnejšiemu odporu, sa zúžil mierne doľava. Vďaka efektu zvlnenia, keďže Gormanova ľavica „uviazla“, na ňu narazili dve ďalšie severné brigády, čo spôsobilo určitý zmätok. O to viac, že ​​Jubal Early nebol nečinný: zatiaľ čo Grigsbyho vojaci slúžia ako nákova, manévruje s vlastnou brigádou ako kladivo, aby obkľúčil ľavú stranu postupujúceho Severana.

Manéver sa oplatí. 34th New York je pod útokom rýchlo zastavený a izolovaný od zvyšku Gormanovej brigády. Ďalším z týchto plukov je 15. plukth Massachusetts, má nepríjemné prekvapenie z toho, že ho 59 vystrelil zozaduth New York, z brigády Dana, ktorá zahájila paľbu na nepriateľa prostredníctvom svojich vlastných radov. Edwin Sumner, ktorý jazdí z veľmi vyspelej pozície, musí osobne nastúpiť, aby obnovil poriadok. Za pár minút sa silný postup severanov zmení na nočnú moru aDivízia Sedgwick je fľašovaná na západe drevo. Práve v tomto kritickom okamihu prichádzajú južné rezervácie. George T. Anderson je prvý, kto dorazí. Keďže nenájde nikoho, kto by ho sprevádzal, zorientuje sa podľa zvuku streľby. Jeho brigáda sa nakoniec dostala na okraj Dunker Church, kde zaútočili na 125th Pensylvánia. Ten sa čoskoro ocitol v ťažkostiach a plukovník Higgins v zúfalstve odovzdal svojho koňa - posledného, ​​ktorý bol v pluku ešte nepoškodený - kuriérovi, aby mohla ísť získať zálohu.

Naše ďalšie články s rovnakou témou


Video: Antietam; Civil War Battlefield (Január 2022).